Polityka prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Korn szanuje Państwa prywatność oraz chroni przetwarzane dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych w Kancelarii.

  1. Administrator Danych Osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kamila Korn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Korn (dalej: „Kancelaria”) z siedzibą w Koszalinie przy ul. Tradycji 9/9, kod pocztowy 75 – 381, posiadająca NIP 6692409055. Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

  2. Cele przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię wyłącznie w związku z realizacją umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z Klientem Kancelarii (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności dla celów marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy każdorazowym przeprowadzeniu testu równoważenia interesów) oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  3. Środki ochrony danych. Kancelaria zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych oraz nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych zgodnie z wdrożonymi procedurami, które umożliwiają dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania. Kancelaria stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.

  4. Realizacja praw. Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami RODO, w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. Wniosek w tym zakresie prosimy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail: kancelaria@krp-koszalin.pl bądź w formie pisemnej na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Korn, ul. Tradycji 9/9, 75 – 381 Koszalin.

  5. Okres przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Kancelarii lub Klienta (6 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane.

  6. Odbiorcy danych. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Kancelarii oraz podmioty, którym Kancelaria powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych,  kurierskich i pocztowych, księgowych, a także podmioty wspierające Kancelarię w świadczeniu usług prawnych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych. Kancelaria podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Kancelaria przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
  7. Przekazywanie danych. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług prawnych przez Kancelarię, przy czym Kancelaria zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni sposób ochrony.

  8. Pliki cookies. Strona internetowa www.krp-koszalin.pl używa plików cookies, umożliwiających zapamiętywanie odwiedzin na stronie Kancelarii oraz jej preferencji. Kontynuacja korzystania z serwisu oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

  9. Zmiany w Polityce prywatności. Kancelaria zastrzega prawo sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w stopce niniejszego dokumentu.

  10. Kontakt. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią za pośrednictwem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@krp-koszalin.pl bądź w formie pisemnej na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Korn, ul. Tradycji 9/9, 75 – 381 Koszalin.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.